Author Archives: TCT Admin

Message from the Principal – ‘Aho 2 ‘Okatopa 2020

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau Malo ho’omou ngaue mei ‘api na pea malo e poupou mo e hufia mai ‘etau ngaue ‘oku fai atu mei ‘api ni. Kuo tau lakai ‘a e uike hono 2 ‘o e Teemi 4 pea … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Message from the Principal – ‘Aho 2 ‘Okatopa 2020