Author Archives: TCT Admin

Message from the Principal – ‘Aho 4 Sepitema 2020

Si’i Ngaahi Matu’a Tauhi Fanau Kuo ta mai ‘a e fafangu ngata’anga ‘o e takai 9 pea ko ‘etau vilo atu ‘eni ki he takai faka’osi ‘o e teemi 3, ko e uike kaha’u ia. Na’e ‘i ai pe fanga … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Message from the Principal – ‘Aho 4 Sepitema 2020

Tupou College Music Festival – 7:00pm 10th September 2020

The Tupou College Annual Music festival is on the 10th September 2020; featuring students from the Tupou College Music Classes and the Music Academy.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tupou College Music Festival – 7:00pm 10th September 2020