Email Distribution Lists

From IT Support (7th Sep 2020) – Email for staff
‘Oku ‘i ai ‘a e faka’amu ke tau nga’unu ke ngaue’aki e email ko ‘etau founga fetu’utaki ia ki he ngaahi fanongonongo mo e ngaahi tu’utu’uni faka-loto ‘apiako.
‘Oku ‘i ai mo e faka’amu ke tau ngaue’aki kotoa pe ‘a e email ‘a e ako ‘i he @tupou.to ke hoko ia ko ‘etau email ki he ngaahi me’a faka-ngaue.
• Ko ‘ene maau pe ‘a e ngaue ki ai, pea ‘e toki tufotufa atu ho’omou ngaahi email
fakataha mo e fakahinohino ki hano transfer/direct mai e ngaahi emails faka-ngaue
ki ho’o email fo’ou faka-ngaue ‘i he ‘apiako.
‘Oku ‘i ai e ngaahi kulupu kuo ‘osi fokotu’u ke faka-faingofua ha’o fiema’u ke send ha email ki ha kakai tokolahi.
o all-staff@tupou.to – katoa e kau ngaue
o excutives@tupou.to – Puleako, ongo tokoni mo e Tiuta lahi
o teachers@tupou.to – katoa ‘o e kau faiako
▪ hod@tupou.to – kotoa ‘o e kau HOD ‘I he ngaahi departments
▪ senior-teachers@tupou.to – katoa ‘o e kau faiako he F5 – F7
▪ junior-teachers@tupou.to – kau faiako he ngaahi kalasi F1 – F4
▪ tvet-staff@tupou.to – kau faiako kotoa he TVET
▪ tcti-staff@tupou.to – kau faiako kotoa he International
o non-teachers@tupou.to – katoa e kau ngaue ‘oku ‘ikai ke nau faiako
▪ office@tupou.to – kau sekelitali
▪ finance@tupou.to – kau ngaue he ‘ofisi pa’anga
▪ support-staff@tupou.to – kotoa ‘o e kau ngaue tokoni he ‘ofisi lahi, &
ngaahi ‘ofisi taautaha (eg – counsellor)
▪ dining@tupou.to – pule falekai & kau pule fale
▪ sports@tupou.to – kau ngaue kotoa pe ‘i he Sports Academy
▪ music@tupou.to – kau ngaue kotoa pe ‘i he Music academy
▪ farm@tupou.to – kau ngaue kotoa he faama mo e loki ‘enisinia
▪ maintenance@tupou.to – kau ngaue tufunga, plumber & electrician
o faifekau@tupou.to – katoa ‘o e kau faifekau
o house-masters@tupou.to – kau pule fale & Tiuta lahi