Kaveinga Ngaue 2021

Takanga ‘Etau Fohe” – 1 Kolinito 1: 10 Ka ‘oku te kole atu, kainga, ‘i he huafa ‘o hotau ‘Eiki ko Sisu Kalaisi, ke mou lea taha pe kotoa pe, pea ke ‘oua te mou fakafa’afa’ahi: kaekehe, ke mou ma’opo’opo, ‘o loto taha mo fakakaukau taha.K

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.